De privacy-overeenkomst.  

Bezoekers verstrekken door hun E-mail aan RBSOFT (vraag, verzoek tot informatie, mededeling,  …) al dan niet herkenbare informatie (naam, E-mailadres, ...).

  Deze privacy-overeenkomst regelt het beheer van gegevens vanuit deze website en het gebruik van de erop vermelde E-mailadressen.

Het is geenszins de bedoeling restrictief te zijn, doch goede afspraken maken goede vrienden.

  RBSOFT gebruikt deze gegevens enkel voor het opgegeven doel (vraag, verzoek tot informatie, mededeling,  …). De E-maillinks op deze website kunnen gebruikt worden om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Bij deze E-mail wordt het E-mailadres opgenomen in ons adresboekbestand, teneinde de gebruikers onmiddellijk te antwoorden of later te informeren, … In principe gebruikt RBSOFT enkel naam en E-mailadres en verwijdert zelf de overige gegevens. RBSOFT kan geenszins verplicht worden om gebruikersgegevens op te nemen.

  De in ons adresboekbestand opgeslagen gegevens zijn niet publiek toegankelijk. Wij wensen te beantwoorden aan diverse wetgevingen betreffende de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer.

  Het bezoek aan sommige pagina’s van onze website wordt (tijdelijk) opgevolgd (door derden). Hierbij worden ons enkel gegevens inzake datum, tijd, pagina, provider, land van herkomst  bezorgd. Deze gegevens worden door RBSOFT enkel gebruikt om statistische redenen en geenszins om de identiteit of andere gegevens van de gebruiker te achterhalen.

  Ingeval van vragen, raad of commentaar kan je ons via rbsoft.eduware@gmail.com contacteren.