Onze rekenen- en taalsoftware.

Heb je de basisbestanden al ooit afgehaald ? Anders ze even. Ze zijn nodig voor een goede werking. Werkt er iets niet naar behoren ? Laat het ons even weten : rbsoft.eduware@gmail.com

             Om te downloaden klik je telkens op . Tevens krijg je de naam, de grootte van het bestand en een korte uitleg over het softwarepakket.

  Voor een overzicht met iets meer uitleg en schermfoto's, klik je telkens op .

Blits - 1,76 Mb - oefeningen in het vermenigvuldigen - diverse instellingen
Bloempjes - 2,38 Mb - probeer de zinnen te onthouden en ze daarna op te schrijven
Vervoegen - 0,41 Mb - de werkwoorden in hun juiste vervoeging en tijd invullen in de zinnen
Zoeken - 2,12 Mb - de ontbrekende letter uit een reeks letters van het alfabet vinden
Splitser - 0,45 Mb - opsplitsen van de getallen tussen 1 en 10
Wiebel - 2,33 Mb - met een aantal letters het juiste woord vormen
Dobbel - 1,58 Mb - maak een som juist door vraagtekens te vervangen
Aantal - 1,96 Mb - hoeveel keer zie je een getal of letter in een rooster staan ?
Freggels - 2,06 Mb - maak een som juist door vraagtekens te vervangen

Rol ze - 1,92 Mb - de ogen van de dobbelstenen optellen of vermenigvuldigen
Memo - 0,53 Mb - dictee (diverse instellingen) : onthoud een volledige zin
ZigZag - 3,34 Mb - tik een woord in voordat het van het scherm verdwenen is

Nadenken - 1,44 Mb - maak een getal met behulp van speelkaarten
Paardje - 0,49 Mb - maak een getal met behulp van andere getallen en bewerkingen

Soorten - 4,82 Mb - oefeningen over het kennen van de diverse woordsoorten
Blauw - 2,73 Mb - zoek de klank en maak het juiste woord

Kannibaal - 2,97 Mb - zoek de opgave en de uitkomst die bij elkaar horen
Aanvullen - 6,77 Mb - bereken het verschil tussen 2 getallen

Enkel Dubbel - 0,72 Mb - vul de ontbrekende letter enkel of dubbel in
Jeems Bont - 0,78 Mb - zoek het paswoord met behulp van een lettercode
Reeksjes - 0,42 Mb - zoek het juiste getal in een reeks getallen

Vind Me - 0,46 Mb - zoek een woord met behulp van enkele omschrijvingen
Woordwaarde - 0,45 Mb - bereken de waarde van een woord via de letterwaarden
Ana Gram - 1,55 Mb - vind het juiste woord uit een anagram (van 5, 6 of 7 letters)

Klikker - 0,44 Mb - maak een getal met behulp van ( 3 of 5 ) cijfers en de pijltjes
Lange nek - 0,43 Mb - oefenen van de tafels - diverse instellingen (tafels van 1 tot 20)

Lager of hoger - 1,04 Mb - leren omgaan met het berekenen van kansen
Klutswoord - 0,54 Mb - een woord zoeken via gegeven letters en omschrijving
Vers fruit - 0,41 Mb - plaats en tel het aantal gelijkaardige voorwerpen

Verse groenten - 1,21 Mb - los samengestelde rekeningoefeningen op
Ken je maten - 1,76 Mb - maten (lengte, inhoud, gewicht) berekenen of benoemen
Hoeveel - 0,41 Mb - plaats en tel het aantal gelijkaardige voorwerpen

Kopbreker - 1,21 Mb - los samengestelde rekeningoefeningen op
Tikkertje - 1,28 Mb - tel het aantal klankgroepen in woorden
Ontbrekend - 1,65 Mb - maak getallen x keer groter of kleiner
Groter of kleiner - 1,65 Mb - rekenoefeningen : maak getallen x keer groter of kleiner

Romeins - 1,57 Mb - tellen met Romeinse en decimale (Arabische) getallen
Sleepwoorden - 0,37 Mb - vervang de stippellijntjes door de juiste woorden
Vriendjes - 1,67 Mb - plaats de plaatjes die samen horen bij elkaar

Huisjes - 1,18 Mb  - sommen en oplossingen : zoek de kaartjes die bij elkaar horen
Kaartjes - 0,83 Mb - rekenoefeningen : zoek de kaartjes die bij elkaar horen

Klikzinnen - 0,36 Mb - vervang de stippellijntjes in een zin door de juiste woorden
Tallen - 0,43 Mb - het juiste tal (Duizendtal, Honderdtal, Tiental, Eenheid, ...) maken
Soodookoe - 0,62 Mb - sudoku's oplossen op het scherm of op papier (afdrukken)

Torentje - 0,41 Mb - gekleurde schijfjes van groot naar klein plaatsen
Verdwijn - 0,89 Mb - de juiste oplossing aanklikken vooraleer de opgave verdwijnt
Blokjes - 0,50 Mb - sleep gekleurde figuren in de gepaste zwarte gaten

Ogen tellen - 0,47 Mb - tel de ogen van alle dobbelstenen samen
Pijltjes - 0,69 Mb - gebruik de pijltjes om rekenoefeningen op te lossen
Vallende letters - 0,41 Mb - tik een aantal letters binnen een bepaalde tijd

Zakken vullen - 0,50 Mb - sleep de voorwerpen tot in de juiste zak
Juf spelen - 0,40 Mb - eventuele fouten in zinnen ontdekken en ze dan verbeteren

Muntjes - 0,72 Mb - oefenen in het gepast betalen met de euromunten
Treintje - 1,52 Mb - luisteren naar een letter en deze daarna aanduiden
Tuimelwoord - 0,58 Mb - een woord intikken binnen een bepaalde tijd

Veelvoud - 0,72 Mb - herkennen van getallen als een veelvoud van ...
Vingers - 0,41 Mb - parate kennis in rekenen : hoeveel vingers worden er getoond ?

Bijtellen - 0,83 Mb - bereken telkens het verschil tot een gegeven getal
Vieren - 1,38 Mb - zoek de 4 woorden die bij elkaar horen, mits een gegeven criterium
Afronden - 1,33 Mb - het afronden op eenheden, tientallen, hondersten, ...

Fuzzel - 1,72 Mb - toetsen van parate woordenkennis en zo een puzzel oplossen
Krokodil - 0,79 Mb - een andersom-galgje waarmee je woorden dient te vinden

Zinvuller - 0,65 Mb - het ontbrekende (= passende) woord in een zin vinden
Alfabed - 0,73 Mb - woorden alfabetisch in een lijst plaatsen

Grafiekjes - 0,77 Mb - via grafieken controleren of de stelling van de opgave juist is
Klankenboot - 0,45 Mb - de juiste klank in een woord zoeken

Kortingen - 1,14 Mb - kortingen (percenten) en nieuwe prijzen berekenen
Zinzoeker - 1,82 Mb - zinsontleding : kennis van de woordsoorten en zinsdelen

Staartjes - 0,67 Mb - oefeningen in het oplossen van staartdelingen
DeeTee - 0,51 Mb - de uitgangen voor persoonsvorm en voltooid deelwoord kennen

Som-Draak - 0,99 Mb - rekensommen oplossen door hoofdrekenen (onthouden)

Woordwinkel - 1,08 Mb - parate woordenschat oefenen door woorden te zoeken
Schrijvertje - 10,56 Mb - inoefenen van parate woordenschat d.m.v. de computer

Sommetjes - 0,57 Mb - eenvoudige rekenoefeningen oplossen - instelbaar

Tafeltjes - 2,27 Mb - oefenen met de deel- en maaltafels - 6 varianten

Woordzoeker - 2,25 Mb - anagrammen oplossen - 3 varianten

Rijtjes - 4,45 Mb - oefenen in het oplossen van getallenrijen - 3 varianten

Geluidjes - 7,60 Mb - luisteren naar en oefenen in het herkennen van (dieren)geluiden

Blingo - 2,27 Mb - oefenen van parate woordenkennis

Dicteetjes - 5.26 Mb - dictees - auditief en visueel aangeboden

Reken-Galgje - 3,2 Mb - 8 Galgjes met rekenoefeningen - diverse instellingen

Vormpjes - 2,3 Mb - oefenen in vormen, oog-hand-coŲrdinatie, ruimtelijke oriŽntatie, ...

Maatjes - 7,0 Mb - oefenen in lengte-, inhouds-, oppervlaktematen, gewichten, tijd, ...

WoordenBrein - 5,2 Mb - oefenen in parate woordenschat en dictee (1e graad)

Rekenboom - 1,1 Mb - 9 x spelend en denkend rekenen voor de 1e en 2e graad

Letter-Galgje - 3,4 Mb - Zoek de woorden voor het te laat is - 7 varianten mogelijk

WoordenMaken - 0,9 Mb - oefenen in parate woordenschat en dictee (1e graad)

TegenTrapjes - 6,5 Mb - enkele woorden, tegenstellingen en trappen van vergelijking

Honderdjes - 1,5 Mb - Rekenen van 0 tot 100 : het honderdveld - oefeningen - ...

RekenbladAfdrukken - 0,7 Mb - Samenstellen en afdrukken van rekenoefeningen

RekenFijnH - 0,4 Mb - Hoofdrekenen - cijferrekenen - horizontaal aangeboden

RekenFijnV - 0,4 Mb - Hoofdrekenen - cijferrekenen - verticaal aangeboden

KlokWijs - 2,8 Mb - Werken met de klok en de kalender

LuisterendLezen - 7,6 Mb - Oefenen in het gebruik van het toetsenbord en de muis

KenJeTaal - 4,7 Mb - Oefenen met taal :  ABC - lettergrepen - ...

TijdVoorTaal - 3,4 Mb - Oefenen met taal : klinkers - klanken - ...

OntdekTaal - 9,3 Mb - Oefenen met taal : zinsontleding - woordontleding - ...

DeEuro2002 - 14,4 Mb - De euro actueel (vanaf 2002) en uitgebreid

lessen-2 - 1,5 Mb - werkbladen wiskundeonderricht 2e leerjaar BaO

kalligra - 0,3 Mb - werkblad voor kalligrafie

Free counter and web stats