Software voor de leerkracht.

Klik op de afbeelding voor een SCHERM-FOTO - om het bestand af te halen ga je TERUG naar de DOWNLOAD-rubriek.

Puntenboek Secundair Onderwijs  -  Versie 1

Beschrijving: Het invullen van gegevens ( leerling- en klas) en een puntenboek voor het Secundair (Beroeps)Onderwijs . Zowel bruikbaar voor algemene als voor praktijkvakken. Hulp bij het programma bijgevoegd.

Klas-bestanden  -  Versies 4.5 (BaO) en 2.5 (BuBaO)

Beschrijving: Het invullen van gegevens ( leerling- en klas) en een agenda voor het Gewoon en Buitengewoon Basisonderwijs . Deze bestanden zijn gebaseerd op de EINDTERMEN (BaO) of ONTWIKKELINGSDOELEN (BuBaO) (leergebieden, domeinen en rubrieken). Er werd ook voorzien in uurroosters, een kalender, een lesvoorbereiding en een maand / jaarplan.

Rapport-bestanden  -  Versies 4.5 (BaO) en 2.5 (BuBaO)

Beschrijving: Een (klad) puntenblad, 5 puntenboekjes en het rapport (met diverse varianten) voor het Gewoon en Buitengewoon Basisonderwijs. Voor de berekening van je totalen, je percentages,  je (klas)gemiddelden, een eindbeoordeling, de klasresultaten, enz. Voor sommige gegevens zijn er grafieken voorhanden.

Volg-bestanden  -  Versies 1.5 (BaO) en 2.3 (BuBaO)

Beschrijving: Een leerlingvolgsysteem voor het Gewoon en Buitengewoon Basisonderwijs, met aangepaste (G.O.K.) rapporten, klassenraad (MDT), afnemen en opstellen van toetsen en leerlijnen, i.f.v. de school, ... Voor sommige gegevens zijn er grafieken voorhanden.

Extra-bestanden  -  Versie 1.5 (BaO en BuBaO)

Beschrijving: Het leerlingdossier voor het Gewoon en Buitengewoon Basisonderwijs kan uitgebreid worden met extra-gegevens en een foto van de leerlingen. Bij verdere uitbreidingen van het Klasbeheer-programma zullen deze hier toegevoegd worden.

agend-14  -  Versie 1.4 - Release 14-12-1999

grootte: 0,1 Mb

Beschrijving: Agenda voor de studiemeester-opvoeders internaat. Deze is gebaseerd op de dagelijkse activiteiten van dit kader.

dossi-12  -  Versie 1.2 - Release 17-11-1999

grootte: 0,1 Mb

Beschrijving: observatiekaarten en leerlingvolgsysteem internaat - zowel voor het gewoon als voor het buitengewoon onderwijs.