Onze klas-software.

Werkt er iets niet naar behoren ? Laat het ons even weten : rbsoft.eduware@gmail.com

             Om te downloaden klik je telkens op . Tevens krijg je de naam, de grootte van het bestand en een korte uitleg over het softwarepakket.

  Voor een overzicht met iets meer uitleg en schermfoto's, klik je telkens op .

Onze software inzake KLASBEHEER is onderverdeeld in de RUBRIEKEN :

1 = 1e graad BaO * 2 = 2e graad BaO * 3 = 3e graad BaO * 4 =  type 1 BuBaO * 5 =  type 2 BuBaO * 6 = kleuteronderwijs BaO *  7 = type 7 BuBaO  * 8 = type 8 BuBaO

en bevat de DELEN Klas (school-, klas- en leerlinggegevens evenals de klasagenda, de lesvoorbereiding en het jaar- / maandplan)  - Rapport (incl. puntenboekjes)

 - Volgsysteem (incl. klassenraad enz. ) - Extra (fotodossier enz.).

Let dus op dat je binnen dezelfde rubrieken blijft als je delen download.

Ook het Menu-bestand wordt vernieuwd als er nieuwe delen of aanpassingen verschijnen. Daarom vermelden we hier de datum ervan : 22-08-2005 en de versies :

Klas 4.5 (BaO) en 2.5 (BuBaO) - Rapport : 4.7 (BaO) en 2.7 (BuBaO) - Volg en Extra : 1.5 (BaO en BuBaO).

De Klas-bestanden dienen STEEDS en als EERSTE ge´nstalleerd te zijn vooraleer je andere bestanden (zoals Rapport) afhaalt en installeert.

Ze bevatten centrale gegevens.

Hulp nodig bij de installatie van de Klasbeheer-bestanden : download het bestand KLASBEHEERHULP

BELANGRIJK  : Verdere opmerkingen i.v.m. gebruik, problemen, aanpassingen, ... :  KLIK HIER

1Klas - 1,5 Mb - Leerlingen - uurrooster - agenda - maandplan BaO 1e Graad

 

2Klas - 1,6 Mb - Leerlingen - uurrooster - agenda - maandplan BaO 2e Graad

 

3Klas - 1,5 Mb - Leerlingen - uurrooster - agenda - maandplan BaO 3e Graad

 

6Klas - 1,5 Mb - Leerlingen - uurrooster - agenda - maandplan Kleuteronderwijs

 

4Klas - 1,5 Mb - Leerlingen - uurrooster - agenda - maandplan BuBaO - Type 1

 

5Klas - 1,4 Mb - Leerlingen - uurrooster - agenda - maandplan BuBaO - Type 2

 

7Klas - 1,5 Mb - Leerlingen - uurrooster - agenda - maandplan BuBaO - Type 7

 

8Klas - 1,5 Mb - Leerlingen - uurrooster - agenda - maandplan BuBaO - Type 8

1Rapport - 1,8 Mb - Puntenboekjes - rapport - BaO 1e Graad

 

2Rapport - 1,8 Mb - Puntenboekjes - rapport - BaO 2e Graad

 

3Rapport - 2,4 Mb - Puntenboekjes - rapport - BaO 3e Graad

 

6Rapport - 1,1 Mb - Puntenboekjes - rapport - Kleuteronderwijs

 

4Rapport - 1,4 Mb - Puntenboekjes - rapport - BuBaO - Type 1

 

5Rapport - 0,9 Mb - Puntenboekjes - rapport - BuBaO - Type 2

 

7Rapport - 1,4 Mb - Puntenboekjes - rapport - BuBaO - Type 7

 

8Rapport - 1,4 Mb - Puntenboekjes - rapport - BuBaO - Type 8

1Volg - 1,8 Mb - Leerlingvolgsysteem - BaO 1e Graad

 

2Volg - 1,8 Mb - Leerlingvolgsysteem - BaO 2e Graad

 

3Volg - 1,8 Mb - Leerlingvolgsysteem - BaO 3e Graad

 

4Volg - 1,6 Mb - Leerlingvolgsysteem - BuBaO - Type 1

 

5Volg - 1,4 Mb - Leerlingvolgsysteem - BuBaO - Type 2

 

6Volg - 1,7 Mb - Leerlingvolgsysteem - Kleuteronderwijs

 

7Volg - 1,6 Mb - Leerlingvolgsysteem - BuBaO - Type 7

 

8Volg - 1,6 Mb - Leerlingvolgsysteem - BuBaO - Type 8

1Extra - 1,5 Mb - Extra-gegevens Klasbeheer - dossier met foto - BaO 1e Graad

 

2Extra - 1,5 Mb - Extra-gegevens Klasbeheer - dossier met foto - BaO 2e Graad

 

3Extra - 1,5 Mb - Extra-gegevens Klasbeheer - dossier met foto - BaO 3e Graad

 

4Extra - 1,1 Mb - Extra-gegevens Klasbeheer - dossier met foto - BuBaO - Type 1

 

5Extra - 1,1 Mb - Extra-gegevens Klasbeheer - dossier met foto - BuBaO - Type 2

 

6Extra - 1,5 Mb - Extra-gegevens Klasbeheer - dossier met foto - Kleuteronderwijs

 

7Extra - 1,1 Mb - Extra-gegevens Klasbeheer - dossier met foto - BuBaO - Type 7

 

8Extra - 1,1 Mb - Extra-gegevens Klasbeheer - dossier met foto - BuBaO - Type 8

Deze "oudere"software blijft (voorlopig) ook nog ter beschikking.

Agend-14 - 0,1 Mb - Agenda voor de studiemeester-opvoeders internaat

Dossi-12 - 0,1 Mb - observatiekaarten en leerlingvolgsysteem internaat

Verdere opmerkingen inzake gebruik, aanpassingen, ...

* Op je pc dient MS Excel aanwezig te zijn.

* Je kan de (Klas, Rapport, Volg)-bestanden vinden in Program Files \ MijnKlasjeX (X=versie) op je pc.

In deze map vind je ook een snelkoppeling (*.lnk).  Kopieer deze naar het bureaublad. Hiermee opent een Menu-bestand voor alle Klasbeheer-bestanden.

* Na de installatie begin je best met het uitprinten van de CODES en de DOELEN (Graad - Type - ...).

* Problemen bij het afdrukken (agenda-codes-doelen-...) ?

De instellingen voor je printer even nakijken (in afdrukvoorbeeld : instellen) : ** marges : boven-onder-links : 1 cm - rechts : 2 cm - kop-voettekst : 0 cm ** pagina : Liggend.

* De snelheid van het werken (openen - opslaan - ... ) met de programma's wordt uiteraard bepaald door de pc (processor).

Oplossingen bij foutmeldingen (nog aan te passen in een volgende versie) :

* Extra-Klas geeft bij het openen een foutmelding dat bepaalde koppelingen niet bijgewerkt kunnen worden :

Niets aan de hand : klik gewoon op "Doorgaan". Indien je "Koppelingen bewerken" zou kiezen, is er ook niets aan de hand. De status van de koppelingen zal dan "OK" aangeven.

* Indien de snelkoppeling naar MijnKlasje een foutmelding geeft : via rechtermuisknop -> Eigenschappen :

zowel in "Pad" als in "Beginnen in" dient jouw versie te staan, bijv. MijnKlasje1 -> zonodig verbeteren naar 1 -> op "Toepassen" klikken

* Indien er een foutmelding optreedt bij het afdrukken van bijv. het voorblad, ... : eerst het voorblad, ... openen (via het menu) en daarna afdrukken

Aanpassingen :

* Verbetering puntenboekjes Gewoon en Buitengewoon Basisonderwijs. Versies 4.6 en 2.6.

Vanaf het invoeren van meer dan 8 quoteringen in de rubrieken (vakonderdelen) waren afwijkende totalen mogelijk.

De gebruikers van de versies 4.5 en 2.5 die meer dan 8 quoteringen gebruikten, kunnen ons hierover contacteren. Aanpassing op 24-12-04.

* Volg en Extra toegevoegd aan Gewoon en Buitengewoon Basisonderwijs. Versie 1.5. Aanpassing op 29-11-04.

* Aanpassingen aan Klas en Rapport van het Gewoon Basisonderwijs. Versie 4.5. Aanpassing op 29-11-04.

* Aanpassingen aan Klas en Rapport van het Buitengewoon Basisonderwijs. Versie 2.5. Aanpassing op 29-11-04.

* Klas en Rapport herwerkt en Volg toegevoegd voor het Gewoon Basisonderwijs. Versie 4.4. Aanpassing op 07-11-04.

* Kleine verbeteringen en aanpassingen voor de gebruikers van Win98. Versie 4.3. Aanpassing op 27-06-04.

* Klas volledig herwerkt en Rapport toegevoegd. Versie 4.2. Aanpassing op 24-05-04.

* Fouten in de werking van de knoppen. Versie 4.1. Aanpassing op 30-01-04.

* Totaal aantal leerlingen per klas onvoldoende. Aanpassing op 21-01-04.

* Centraal Menu-programma op bureaublad. Menu-bestand toegevoegd 19-01-04.

* Menu-programma werkt niet overal naar behoren. Menu-prog. verwijderd 19-01-04.

* Enkele tekstuele aanpassingen in Agenda en Help. Aangepast 19-01-04.

* De cel DAG in de agenda (invulblad2) was beveiligd. Beveiliging verwijderd 05-01-04.

* Bij afdrukken doelen sommige tekst onvolledig. Uitvulling en marges aangepast 05-01-04.

TERUG NAAR BOVEN

Free counter and web stats