Aanpassingen aan onze software.

             We doen ons best, maar toch sluipen er soms fouten in onze programma's of willen ze helemaal niet op jouw pc draaien. Voor de werking verwijzen we in de eerste plaats naar de systeemvereisten . Je mag ons de fouten of problemen gerust mailen : rbsoft.eduware@gmail.com . We proberen alleszins om ze dan zo snel mogelijk op te lossen.

             In deze rubriek houden we je op de hoogte van de laatste aanpassingen aan onze programma's (datum - de nieuwe versie - probleem en oplossing).

* 09-10-09 - Verse groenten

Een taalfout -> 'prei' werd verbeterd.

* 07-04-09 - Vervoegen

Enkele onduidelijkheden ( "zij" : enkelvoud of meervoud ?) -> het bestand met de oefeningen werd aangepast .

* 07-04-09 - Ballon - versie 2.0

Om ook bruikbaar te zijn voor kleuters en Bu.O : de opdracht (op een ballon met de gevraagde kleur klikken) wordt ook mondeling gegeven.

* 13-01-09 - Tijd voor taal + Fuzzel

De bestanden waren (oorzaak onbekend) beschadigd waardoor installatie problemen gaf -> door de originele, werkende exemplaren vervangen.

* 24-11-08 - Geluiden

Ingeval er geluiden zouden ontbreken in een programma, kan je ze hier downloaden en daarna in de map van het programma plaatsen -> Geluiden.zip

* 09-11-08 - Woordwinkel - versie 1.1

Na aanklikken van de knop 'Volgende' was de volgende oefening niet zichtbaar  –> verbeterd

* 03-10-08 - Melodie - versie 1.0

Op het scherm waren nog programmeerrestanten te zien  –> verbeterd

* 16-03-08 - Ontdek Taal - versie 1.0

Er zit een foutje in een oefening (zinnen ontleden - onderwerp zoeken  –>  Klik op downloaden om het verbeterde oefening-bestand af te halen. Vervang dit bestand (ontleed7.txt) daarna in C:\Program Files\OntdekTaal\Data\ontleed7.txt.

* 05-05-07 - Bibliotheek - versie 1.0  +  MijnMedia - versie 1.0

Na het zelf aanpassen van lijsten kunnen problemen optreden bij het opslaan in de database  –> Klik op Aanpassingen voor een bestand met uitleg en oplossing.

* 20-09-06 - VeiligInternet - versie 1.0

Om een filmpje af te spelen in *.wmv-formaat dient WindowsMediaPlayer (beschikbaar in WinXP) toegevoegd te worden voor oudere Windows-versies. Comptabiliteitsproblemen zijn mogelijk.

* 05-09-06 - Maatjes - versie 1.0

Er zaten enkele foutjes in de controle van antwoorden –> verbeterd. Je kan ook gewoon inhoudk4.txt (klik erop om te downloaden) vervangen in C:\ProgramFiles\Maatjes\Data\inhoudk4.txt

* 05-09-06 - Kleurenvanger - versie 1.0

Het icoontje werd foutief weergegeven in je lijst van RBSOFT-programma's  –> verbeterd. Indien reeds geοnstalleerd : via Software Verwijderen en daarna Kleurenvanger opnieuw installeren .

* 22-03-06 - Vormpjes - versie 1.0

Na gebruik van het onderdeel "maak een figuur na"  wordt  een foutmelding weergegeven. Er blijft na het afsluiten van het programma een beeldje (miniem) in het geheugen zitten. (Voorlopig ?) hebben we hiervoor geen oplossing, maar deze foutmelding is onschuldig : als je de pc afsluit, wordt het geheugen toch leeggemaakt. –> je kan Vormpjes dus gerust gebruiken, afsluiten en daarna nog even de foutmelding wegklikken

* 16-02-06 - Dammen - versie 1.0

enkele fouten in het Help-bestand  –> verbeterd

* 29-11-04 - MijnKlasjeX - versie 4.5

enkele fouten in de koppelingen naar andere bestanden  –> verbeterd

* 27-06-04 - MijnKlasjeX - versie 4.3

enkele problemen bij de werking in Win98  –> verbeterd

* 30-01-04 - MijnKlasjeX (X=versie)

enkele fouten bij de werking van de knoppen  –> verbeterd

* 19-01-04 - MijnKlasjeX (X=versie)

enkele fouten bij het afdrukken en de werking van het centrale Menu  –> verbeterd

* 04-12-03 - DeEuro2002 - versie 1.0

enkele fouten in de oplossingen bij de rekenoefeningen  –> verbeterd

* 16-09-03 - Honderdjes - versie 1.3

fouten in deel 'Figuurtjes tellen' blijven voorkomen  –> onderdeel verwijderd

* 16-09-03 - Honderdjes - versie 1.2

fout in deel 'Figuurtjes tellen' : foutieve score bij vermenigvuldiging met 1  –> verbeterd

* 07-04-03 - KlokWijs - versie 2.2

aantal dagen per maand foutief aangegeven  –> verbeterd

oefening 'voor-over' : juiste antwoorden onduidelijk verrekend  –> 'spiek'knop toegevoegd

sommige tekstvelden onvolledig zichtbaar  –> transparant gemaakt

* 24-02-03 - Luisterend Lezen - versie 2.4

sommige geluiden gaven foutmeldingen –> geluidsbestanden opnieuw gecompileerd

* 08-02-03 - Luisterend Lezen - versie 2.3

bij nieuwe opgave waren de laatste regels niet te lezen –> tekstveld verkleind

gebruik cijfertoetsen gaf foutmelding run-time '380' –> lettertype Arial vervangen door Script

* 08-02-03 - Ons Orkest Componisten - versie 2.1

foutmelding Run-time '7' Out-of memory –> opsplitsing procedures en tussentijds stoppen MediaPlayer. Klik even op 'Out of memory' voor de uitleg hierover.

* 08-02-03 - Levendig (Planten - Dieren) - versie 3.1

lijst opende een hoofdstuk, niet het item uit de lijst –> uitleg toegevoegd + vermeld in info

* 08-02-03 - Levendig Foto's (Planten - Dieren) - versie 1.1

lijst opende een hoofdstuk, niet het item uit de lijst –> uitleg toegevoegd + vermeld in info

* 08-02-03 - Zing Even Mee 2 - versie 2.1

tekstfout in "Iene miene mutte" –> werd verbeterd

foutmelding run-time '7' Out-of memory –> opsplitsing procedures en tussentijds stoppen MediaPlayer. Klik even op 'Out of memory' voor de uitleg hierover.

Out of Memory : More memory was required than is available.

* There are too many applications, documents, or source files open. Close any unnecessary applications, documents, or source files that are open.

* There is a module or procedure that is too large. Break extremely large modules or procedures into smaller ones.

* There are terminate-and-stay resident programs running. Eliminate terminate-and-stay resident programs.

* There are too many device drivers loaded. Eliminate unnecessary device drivers.